Rekonstrukce světlíků

Rekonstrukce a výměna světlíků 
a části výkladcové stěny haly nádraží Hradec Králové.
Rekonstrukce světlíků

Rekonstrukce světlíků

Rekonstrukce a výměna světlíků 
a části výkladcové stěny haly nádraží Hradec Králové.
Rekonstrukce světlíků

Výpravní budova hlavního vlakového nádraží v Hradci Králové je zapsána na seznamu kulturních památek.

Střecha výpravní budovy je řešena prosklenými světlíky, které byly již v havarijním stavu a na řadu musela přijít rekonstrukce. Předmětem rekonstrukce byla oprava dvouplášťových světlíků, žlabů v okolí světlíků, fasády, střechy navazující na velký světlík a opravy dešťových svodů. Původní zasklení horních plášťů z drátoskla bylo popraskané a netěsnící. Došlo k novému zasklení spodních plášťů světlíků, jelikož původní zasklení plášťů bylo kompletně popraskané a docházelo k zatékání, které ničilo původní historické omítky. Celková rekonstrukce byla provedena pod odborným dohledem Odboru památkové péče v Hradci Králové.

Místo
Hradec Králové
Investor
SŽ, státní organizace, SON Hradec Králové
Termín
09/2017 – 04/2018

CH&T Pozemní stavby

Naše stavby slouží vám všem, a to jak k bydlení, tak k dalším každodenním činnostem

Divize Pozemních staveb doplnila výrobní portfolio společnosti CH&T Pardubice v roce 2000 a rozšířila tak komplexnost nabízených služeb. Pro veřejné i privátní investory Hroši zajištují veškeré stavební aktivity s použitím nejmodernějších technologií i původních umělecko-řemeslných technik pro historické objekty. Nabytou praxi uplatňujeme nejen při výstavbě nových občanských, průmyslových, sportovních a inženýrských staveb, ale i při rekonstrukcích moderních i historických objektů.

Ozvěte se nám

Kde nás najdete

Divize Pozemních staveb
– středisko památek

Strážní ul. 13
Praha 3

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice – Z. Předměstí

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361