Sloup Nejsvětější Trojice

Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice 
na Riegrově náměstí v Kroměříži.
Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice

Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice 
na Riegrově náměstí v Kroměříži.
Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice, který je součástí Městské památkové rezervace Kroměříž, je zapsaný na seznam českých kulturních památek.

Jedná se o významnou dvanáct metrů vysokou sochařskou památku vrcholně barokní tvorby Jana Sturmera zhotovenou z pískovce v 18 stol., kterou pořídili kroměřížští měšťané jako projev vděčnosti za překonání morové epidemie.

Procesem restaurování projdou všechny kamenné prvky umístěné na sousoší – sochy, sloup s volutami, schody i kovové kotvící prvky, postupně se budou opravovat a zlatit nápisová pole. Sochy jsou vybaveny kovovými výztužemi a jejich koroze způsobuje poškození kamene. Nahradí se některé části plastik a kovových prvků sloupu. Vyrobí se i nová replika soklu pod sochou sv. Wolfganga. Také je třeba vyrobit a osadit nerezové čepy pro umístění a zabezpečení soch na sloupu.

Místo
Kroměříž
Investor
Město Kroměříž
Termín
2021

CH&T Pozemní stavby

Naše stavby slouží vám všem, a to jak k bydlení, tak k dalším každodenním činnostem

Divize Pozemních staveb doplnila výrobní portfolio společnosti CH&T Pardubice v roce 2000 a rozšířila tak komplexnost nabízených služeb. Pro veřejné i privátní investory Hroši zajištují veškeré stavební aktivity s použitím nejmodernějších technologií i původních umělecko-řemeslných technik pro historické objekty. Nabytou praxi uplatňujeme nejen při výstavbě nových občanských, průmyslových, sportovních a inženýrských staveb, ale i při rekonstrukcích moderních i historických objektů.

Ozvěte se nám

Kde nás najdete

Divize Pozemních staveb
– středisko památek

Strážní ul. 13
Praha 3

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice – Z. Předměstí

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361